9 goda vanor

9annagrams kurser syftar främst till att få en bättre självinsikt, genom att belysa olika delar av vår personlighet och våra personliga drivkrafter, fokus och motivation.

Kursen ger konkreta nycklar till personlig utveckling och syftar till att medvetandegöra egna styrkor och begränsningar i sättet att tänka, känna och agera.
Fokus kommer att ligga på styrkan i människors olikheter och erbjuda nya sätt att dra nytta av dem istället för att se dem som hinder. Särskilt kommer olika typer av problemhantering, sociala mönster och hur olika människor ser på världen, att belysas.
Kurserna utgår i huvudsak från Enneagrammet som modell, med många praktiska övningar.

”Efter egen analys tycker att jag har ett nytt verktyg att förstå mig själv och min omgivning bättre.”                                                                                                                               Åsa Sigvardsdotter

Boka här