Kollegor som inspirerar

Vi människor är olika, vi har olika drivkraft, olika motivation och därmed olika fokus. Det faktum att vi är olika kan lätt skapa missförstånd, irritation och frustration mellan människor, inte minst på en arbetsplats.

Men olikheterna kan också kan vara intressanta, berikande och inspirerande, men framför allt faktiskt skapa större effektivitet, bättre kommunikation, roligare samarbete och smidigare problemlösning både professionellt och privat.

9annagram erbjuder workshops där vi tillsammans tittar närmare på vad som driver och motiverar oss.
Fokus kommer att ligga på styrkan i människors olikheter och erbjuda nya sätt att dra nytta av dem istället för att se dem som hinder. Särskilt kommer olika typer av problemhantering, sociala mönster och hur olika människor ser på världen, att belysas i praktiska och teoretiska övningar.

Boka här